Perquè un implant tingui garantia d’èxit, és important que aquest es mantingui en bon estat i es segueixin totes les indicacions del dentista un cop col·locat.

A més d’evitar hàbits tòxics com el tabaquisme o l’excés d’alcohol, és indispensable que el pacient mantingui una bona higiene dental. L’afirmació que els implants no s’han de netejar perquè no són dents naturals és falsa. La placa bacteriana es disposa d’igual manera a l’entorn de l’implant com ho fa amb les dents normals. Així doncs, no realitzar una correcta higiene bucodental pot provocar algunes malalties que poden acabar malmetent l’os que suporta l’implant amb la conseqüent caiguda de la peça dental. Les nostres recomanacions són:

  • És aconsellable raspallar-se les dents amb raspalls que tinguin filaments sintètics suaus i de punta arrodonida.
  • Utilitzar fil dental i raspalls interproximals o interdentals. És important utilitzar aquest tipus de raspalls per a zones de difícil accés com els espais entre les dents o sota les fundes i dentadures, i que no tinguin mai un diàmetre superior al d’aquests espais, ja que no s’ha de forçar el pas entre les dents. D’altra banda, si els espais són molt petits, és millor utilitzar el fil dental.
  • Utilitzar una pasta dentífrica amb un baix grau d’abrasivitat.
  • L’ús dels col·lutoris sempre s’ha de fer seguint les indicacions dels professionals. De tota manera, és recomanable utilitzar un col·lutori amb clorhexidina el dia abans i fins a 3 o 4 dies després de la intervenció quirúrgica.
  • Raspallar-se la llengua sempre és important per evitar una major exposició de bacteris, tinguem o no implants.

A més de mantenir una bona higiene bucodental, és important que aquells pacients als que se’ls ha fet una intervenció quirúrgica per la col·locació d’implants facin visites periòdiques al dentista. D’aquesta manera es podrà fer un major control per assegurar que la higiene sigui la correcta, així també com controlar l’estat de tots els components de l’implant i també l’os del pacient.