La col·locació d’implants s’ha convertit en la solució més efectiva per a la reposició de dents perdudes o per substituir aquelles peces que no poden ser conservades, és a dir, el millor tractament per a tornar a menjar i somriure amb seguretat.

Per aconseguir-ho és important dissenyar les pròtesis amb màxima precisió, i així aconseguir una millor adaptació a la boca del pacient. La implantologia d’alt nivell no és possible sense el suport d’una tecnologia molt innovadora, d’aquesta manera s’aconsegueix la màxima precisió en els implants i la cirurgia que comporta.

TAC 3D

És un dels sistemes que permeten als professionals realitzar una correcta valoració dels seus pacients amb la màxima eficàcia. El TAC és un mètode de diagnòstic per imatges, i a diferència de les imatges que proporcionen les radiografies tradicionals, aquest proporciona una imatge tridimensional, afegint profunditat a la imatge. D’aquesta manera s’aconsegueix que es pugui estudiar millor i de manera més precisa la posició dels ossos, la de les dents, i la seva relació entre ells.

Tecnologia CAD-CAM

La tecnologia CAD (Computer – Aided Design) – CAM (Computer – Aided Manufacturing) consisteix a dissenyar i fabricar les pròtesis dentals a través d’un ordinador, amb uns materials de qualitat i gran rendiment. Amb aquesta tecnologia s’aconsegueix una fidelitat, exactitud i precisió a l’hora de crear les peces dentals que no té comparació amb cap altra. La rèplica informàtica en 3D procura una feina posterior més precisa, àgil i ràpida que amb els mètodes tradicionals de presa de mesures.

La tecnologia CAD-CAM parteix d’un escaneig que obté una imatge perfectament fidel de la boca del pacient. A partir d’aquesta imatge, s’obté un arxiu digital de la boca i a través d’un programa de software es projecta la peça en 3D. L’arxiu s’envia al proveïdor d’implants dentals, que és qui finalment elaborarà digitalment la peça dental a mida.

Cirurgia guiada per ordinador

Aquesta eina ofereix una visualització digital tridimensional instantània. D’aquesta manera és possible planificar la cirurgia d’implants i la seva col·locació amb precisió i fiabilitat.

Per a poder planificar el tractament sobre la imatge tridimensional a l’ordinador, el primer que s’ha de fer és un TAC 3D de la boca del pacient. Gràcies a aquesta tecnologia, aconseguim una cirurgia menys invasiva i més curta, un post operatori molt còmode i uns implants col·locats amb la màxima exactitud, amb resultats funcionals i estètics immillorables, ja que el professional pot preveure les possibles dificultats amb les que es trobarà i així aplicar la millor tècnica i millorar l’eficàcia de la posició dels implants.